Logopedist Rosa van Bemmelen logopedist-detail-overlay

Rosa van Bemmelen

In 2016 ben ik als logopedist afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast heb ik in de zomer van 2017 de master Taal- en Spraakpathologie afgerond aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Naast logopedist ben ik dus ook taal- en spraakpatholoog en mag ik wetenschappelijk onderzoek verrichten naar spraak- en taalstoornissen bij kinderen en volwassenen.

Tijdens mijn opleiding logopedie heb ik stage ervaring opgedaan op een orthopedagogisch kinderdagcentrum, in een verpleeghuis en in het ziekenhuis. Op logopedisch gebied blijf ik mezelf graag ontwikkelen. Zo heb ik me in het verpleeghuis en ziekenhuis gericht op het diagnosticeren en behandelen van cliënten met taal- en spraakproblemen ten gevolge van hersenletsel. Binnen het orthopedagogisch kinderdagcentrum, en in mijn vorige baan in een logopediepraktijk, heb ik ervaring opgedaan met het werken met kinderen met spraak- en taalstoornissen, eventueel met gedragsproblemen.

Sinds september 2018 werk ik bij Praatjuf. Ik hoop een mooie verhouding tussen het werken met kinderen en volwassenen te vinden binnen de praktijk. Het werk als logopedist ervaar ik als dankbaar werk, aangezien je cliënten vooruit kunt helpen in hun ontwikkeling of iets kan teruggeven wat ze verloren zijn.

In mijn vrije tijd ben ik graag cultureel bezig. Ik dans veel en breng regelmatig een bezoek aan het filmhuis of theater. Ook houd ik ervan om actief te zijn in de buitenlucht, zoals hardlopen en fietsen.

<< Naar logopedisten overzicht

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2020