icon team

Lise Willems

Hallo, mijn naam is Lise Willems. Ik ben een vierdejaars studente aan Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Momenteel loop ik stage bij Praatjuf Uden.

Alleen al de naam ‘Praatjuf’ spreekt mij erg aan. Met mijn PABO achtergrond heb ik een grote passie voor het werken met kinderen. Ik vind het leuk om kinderen op een speelse en creatieve manier te helpen met spraak- en taalmoeilijkheden.

Naast het werken met kinderen is mijn doel om ook een enthousiaste Praatjuf voor volwassenen te worden, zodat ik na deze stage aan de slag kan gaan als allround logopediste.

<< Naar logopedisten overzicht

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021