Logopedist Céline van Kalmthout logopedist-detail-overlay

Céline van Kalmthout

In januari 2014 ben ik als logopedist afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Gedurende de opleidingsperiode heb ik stage gelopen op een school voor speciaal basisonderwijs. Ik heb hierbij kinderen gediagnosticeerd en behandeld op het gebied van de taal, spraak, stem, gehoor- en auditieve geheugenproblemen.

"Daarnaast heb ik stage gelopen bij een verpleeghuis met een revalidatieafdeling. Hier heb ik werkervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met slikstoornissen als gevolg van dementie, neurodegeneratieve aandoeningen of een beroerte. Tijdens mijn opleiding heb ik de minor neurorevalidatie gevolgd."

"Sinds 2015 werk ik bij Praatjuf. Ik ben met name gespecialiseerd in het werken met kinderen met afwijkende mondgewoonten en in spraak- en taalstoornissen. Ik ben ook deskundig in het diagnosticeren en behandelen van cliënten met taal-, spraak- en slikstoornissen als gevolg van neurodegeneratieve aandoeningen, zoals een beroerte of dementie."

"Ik vind het belangrijk om een vertrouwde omgeving te creëren voor een kind of een volwassene. Ook vind ik het van groot belang om de zorg nauwkeurig af te stemmen op de hulpvraag. Ik geniet met volle teugen van de creativiteit en het enthousiasme wat een kind met zich mee kan brengen. Ook vind ik het heerlijk om kinderen te zien groeien en bloeien."

De volgende geaccrediteerde cursussen heb ik behaald:

- Oro myofunctionele therapie

- Taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen

- Hodson en paden

- Manuele facilitatie van de larynx

<< Naar logopedisten overzicht

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2020