Stap 1 - Uw feedback over Praatjuf.nl

Is de behandellocatie goed bereikbaar en voldoet de wachtruimte aan de verwachting?
De behandeling start en eindigt op de afgesproken tijd.
Hoe vindt u de bereikbaarheid per mail/ telefonisch?
Hoe vindt u de kennis, professionaliteit en vriendelijkheid van de logopedisten?
Praatjuf neemt voldoende tijd voor mij en geeft mij ruimte om vragen te stellen.
Praatjuf geeft duidelijk antwoord op mijn vragen en legt dingen op een begrijpelijke manier uit.
Praatjuf gaat vertrouwelijk om met mijn gegevens.

Stap 2 - Uw feedback over Praatjuf.nl

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2020